Địa chỉ: Đak Lak Giá 8,5 tỉ
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: