Địa chỉ: Tây Ninh Giá 1 tỉ 700
Diện tích: 756m2 Hình thức:

Danh mục: