Địa chỉ: Bình Thuận Giá 4 tỉ 2
Diện tích: ngang 10, dài 19 Hình thức:

Danh mục: