Địa chỉ: GÒ VẤP, TP HỒ CHÍ MINH Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: