Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 3ty 1 căn
Diện tích: 98m2 Hình thức:

Danh mục: