Địa chỉ: Kon Tum Giá
Diện tích: 10*30 Hình thức:

Danh mục: