Địa chỉ: Bình Phước Giá 430tr
Diện tích: 5x49x100 Hình thức:

Danh mục: