Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 34tr/m2 thương lượng mạnh.
Diện tích: 900m2 Hình thức:

Danh mục: