Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 130tỷ
Diện tích: 800 m2 Hình thức:

Danh mục: