Địa chỉ: Tân phú, Thành Phố Hồ Chí Minh Giá 2.25 tỷ
Diện tích: 70.8m2 Hình thức:

Danh mục: