Địa chỉ: Hồ Chí Minh Giá 2 tỉ 250
Diện tích: 70.8m2 Hình thức:

Danh mục: