Địa chỉ: Bình Dương Giá 2 tỉ 100 triệu
Diện tích: 95,8m2 Hình thức:

Danh mục: