Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 3 tỷ
Diện tích: 931,6 m2 Hình thức:

Danh mục: