Địa chỉ: Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang, Khánh Hòa Giá 1.3 tỷ
Diện tích: 63 m2 Hình thức:

Danh mục: