Địa chỉ: Bến Tre Giá 2ty5
Diện tích: 194,3m2 Hình thức:

Danh mục: