Địa chỉ: Xã Thanh An , Huyện Hớn Quản, Bình Phước. Giá 800triệu
Diện tích: 1100m2 Hình thức:

Danh mục: