Địa chỉ: PHƯỜNG BÃI CHÁY TP HẠ LONG TỈNH QUẢNG NINH Giá 7 tỷ 5
Diện tích: 112m2 Hình thức:

Danh mục: