Địa chỉ: Kim Bài - Thanh Oai - Hà Nội Giá 4.85 tỷ
Diện tích: 232m2 Hình thức:

Danh mục: