Địa chỉ: Bình Phước Giá 690tr một nền
Diện tích: 182,1m2 Hình thức:

Danh mục: