Địa chỉ: Đồng Nai Giá 4 tỷ 5
Diện tích: 300 m2 Hình thức:

Danh mục: