Địa chỉ: Bắc Ninh Giá 1,3 tỉ(có thương lượng)
Diện tích: 68.8m² Hình thức:

Danh mục: