Địa chỉ: Bình Phước Giá 2 tỉ 150 triệu
Diện tích: 737.5m2 Hình thức:

Danh mục: