Địa chỉ: Bắc Giang Giá 950 triệu
Diện tích: 151.4m2 Hình thức:

Danh mục: