Địa chỉ: Khánh Hoà Giá 1 tỉ 235 triệu
Diện tích: 13x120 Hình thức:

Danh mục: