Địa chỉ: Đồng Nai Giá 1.4 tỉ
Diện tích: 1 sào Hình thức:

Danh mục: