Địa chỉ: Bình Phước Giá 1,3 tỉ thương lượng nhẹ
Diện tích: 480m2 Hình thức:

Danh mục: