Địa chỉ: Ấp Thanh Hải, Xã Thanh Lương, Thị Xã Bình Long. Giá 350tr đến 450tr
Diện tích: 245m2 Hình thức:

Danh mục: