Địa chỉ: Tây Ninh Giá 4ty2 có bớt
Diện tích: 5000m Hình thức:

Danh mục: