Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 2ty7
Diện tích: 2000m2 Hình thức:

Danh mục: