Địa chỉ: Hòa Bình Giá 3,4 tỉ
Diện tích: 464m2 Hình thức:

Danh mục: