Địa chỉ: Bà Rịa Vũng Tàu Giá 1,6 ty 1 xào
Diện tích: 3000 m2 Hình thức:

Danh mục: