Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 5ty
Diện tích: 4 sao 2 Hình thức:

Danh mục: