Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 480tr/m có thương lượng
Diện tích: 2000m2 Hình thức:

Danh mục: