Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 300 triệu 1 sào
Diện tích: 3,4 hecta  Hình thức:

Danh mục: