Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 900tr
Diện tích: 4,5 sào Hình thức:

Danh mục: