Địa chỉ: Tây Ninh Giá 1.5 tỉ có thương lượng
Diện tích: 392m2 Hình thức:

Danh mục: