Địa chỉ: Bình Thuận Giá 540tr nguyên lô
Diện tích: 18*60m Hình thức:

Danh mục: