Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 160tr.mn (Thương lượng hợp lí)
Diện tích: 15m dài hơn 60m Hình thức:

Danh mục: