Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 1 tỉ 2
Diện tích: 5x40m Hình thức:

Danh mục: