Địa chỉ: Ninh Thuận Giá 1 tỷ 5 (thương lượng nhẹ)
Diện tích: 154,5 m2 Hình thức:

Danh mục: