Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 3 tỉ 150 tr có thương luợng
Diện tích: 320 mét vuông Hình thức:

Danh mục: