Địa chỉ: Đak Lak Giá 260tr/m (có thể thương lượng bớt chút ít lấy lộc)
Diện tích: 229,1m2 Hình thức:

Danh mục: