Địa chỉ: Đồng Nai Giá 1 tỷ 900tr 
Diện tích: 5x28  Hình thức:

Danh mục: