Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 800tr/1xào
Diện tích: 1ha1 Hình thức:

Danh mục: