Địa chỉ: Ninh Thuận Giá 7 tỷ
Diện tích: 23000m2 Hình thức:

Danh mục: