Địa chỉ: Thuận Hạnh, Đăk Song, Đăk Nông Giá 650 tr có thương lượng
Diện tích: 3368.4 m2 Hình thức:

Danh mục: