Địa chỉ: Tổ Dân Phố Phước Đa 3, Phường Ninh Đa, Ninh Hoà. Khánh Hoà Giá 980 tr
Diện tích: 100m2 Hình thức:

Danh mục: