Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 1000m2
Diện tích: 197tr/m Hình thức:

Danh mục: