Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 4 tỷ 8 có thương lượng
Diện tích: 885M2 Hình thức:

Danh mục: