Địa chỉ: Bà Rịa Vũng Tàu Giá 24.5 tỉ
Diện tích: 14000m2 Hình thức:

Danh mục: